مرجع مقالات رسمي آبزيان مرجع مقالات رسمي آبزيان .

مرجع مقالات رسمي آبزيان

فيتوپلانكتون

فيتوپلانكتون 
چيست؟ فيتوپلانكتون ها نوعي پلانكتون گياهي اند . (پلانكتون ها شامل فيتوپلانكتون ها، زئوپلانكتون ها و باكتري ها ميباشند . فيتوپلانكتون ها پلانكتون گياهي و زئوپلانكتون ها، پلانكتون جانوري اند .) فيتوپلانكتون ها كه موجودات زنده ميكروسكوپي مي‌باشند در اقيانوس ها زندگي مي نمايند . درواقع 90 درصد گياهان دريايي فيتوپلانكتون ها مي باشند . 

خوراك آبزيان

فيتوپلانكتون ها براي اقيانوس ها و كل سياره زمين اساسي اند . آن ها قسمت اعظم اكسيژن هوا را فراهم مي نمايند . بعضي برآوردها حاكي از اين ميباشد كه اندازه اكسيژني كه فيتوپلانكتون ها آماده مي كنند چه بسا بيش از نيمي از اكسيژن هوا ميباشد . فيتوپلانگتون ها از فتوسنتز استفاده مي كنند تا رويش كنند . آنها هنگامي عمل فتوسنتز را انجام مي دهند آب و همينطور دي اكسيد كربن مصرف مي كنند و اكسيژن تقريباً به تيتر يك جنس زائد و پس باقي‌مانده اين فرآيند آزاد مي شود . 

همينطور فيتوپلانكتون ها پايه زنجيره غذايي اند . اكثري از ماهي هاي كوچك و نهنگ ها آنها را مي خورند . پس از آن ماهي هاي بلندمرتبه خيس ماهي هاي كوچك را مي خورند و به همين منوال زنجيره غذايي ادامه مي يابد و حتي به ما انسان ها هم مي برسد چراكه ما انسان ها نيز ماهي مي خوريم . بنابراين انرژي پلانكتون ها انرژي ما هم مي شود . 

فيتوپلانكتون ها عمدتاً به دو مدل دياتوم ها و دينوفلاژلات ها تقسيم بندي مي شوند . دياتوم، جلبكي تك سلولي مي‌باشد كه يك ديواره سلولي از مال سيليس دارااست . دينوفلاژلات، گياه ريز تك سلولي با دو تاژك است . 

چنان كه گفته شد فيتوپلانكتون ها در اقيانوس ها معاش مي نمايند اما محل ظريف معاش شان در قربت مرحله اقيانوس ها مي باشد چراكه آن‌ها نيز مانند گياهان سبز به فروغ خورشيد نياز دارا هستند . فيتوپلانكتون ها از آب و دي اكسيد كربن به كارگيري مي كنند تا پرورش نمايند همچنين براي ادامه حيات به آب و ويتامين ها و مواد معدني نيز نياز دارند . 

وقتي كه مرحله اقيانوس سرد است، قسمت هاي عميق تر اقيانوس اين مواد مغذي را به تراز مي آورد و فيتوپلانكتون ها زنده مي مثل اما زماني كه سطح اقيانوس گرم است، چنان كه در پديده ال نينو فيس مي دهد، مقدار زيادي از مواد مغذي ضروي به سطح اقيانوس ها نمي آيد و در نتيجه فيتوپلانكتون ها مي ميرند . اين وضعيت منجر ايجاد معضلات اكثر اي مي شود چراكه فيتوپلانكتون ها در پايه زنجيره غذايي قرار دارا‌هستند . به اين ترتيب زماني كه جمعيت فيتوپلانكتون ها كاهش مي يابد تقريباً تمام زنجيره غذايي ذيل تأثير قرار مي گيرد . 

چنان كه گفته شد فيتوپلانكتون ها براي بقا به دي اكسيد كربن نياز دارااست كه به اين مضمون‌ هست كه زماني فيتوپلانكتون بيشتري وجود داراست CO2 بيشتري نيز از هوا مكيده مي شود . به دليل اهميت فيتوپلانكتون ها حفاظت از آنها هم اضطراري ميباشد . 

وقتي فيتوپلانكتون ها مي ميرند به كف اقيانوس سقوط مي نمايند . 


برچسب: خوراك آبزيان،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۲۲:۴۰ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :